ESD

ESD

Luotettavuutta ja turvallisuutta

ESD
-jalkineiden tehtävänä on purkaa kehoon varautunutta staattista sähköä
turvallisesti ja luotettavasti, ja siten suojata herkkiä laitteita ja
komponentteja mm. elektroniikka – ja kemianteollisuudessa. Staattisten
varausten hallittu purkaminen vähentää myös kaasu- ja pölyräjähdysten
riskiä.

Laja ESD- jalkineet ovat ehdotonta
huippuluokkaa sekä työfysiologisilta että ESD- ominaisuuksiltaan.
Luotettavat Laja ESD -jalkineet purkavat kehoon varautuneen
staattisen sähkön nopeasti ja hallitusti puolijohtavan lattian kautta
maahan myös alhaisissa ilmankosteuksissa. Laja ESD -jalkineiden
läpimenoresistanssi on markkinoiden alhaisimpia.

 

 

esd_kuva.jpg

ESD- jalkineilta vaaditaan yhä parempia johtavuuksia

ESD -jalkineille asetetut vaatimukset ovat kiristyneet uuden ESD
-standardin SFS-EN 61340-5-1 myötä. EPA- alueella (EPA = staattisen
sähkön purkauksilta suojattu alue) lattian ja jalkineen
yhdistelmäresistanssin tulee olla 750k ohmin ja 35M ohmin välillä.
Alueella ei sallita yli 100V varauksia. Ilman suhteellisen kosteuden
ollessa pieni staattisten varausten syntyminen lisääntyy. Näissä
olosuhteissa varausten purkaminen hallitusti on vaikeampaa, koska usein
käytössä olevien lattioiden resistanssi kasvaa. Pohjan kuluminen ei
heikennä sähköä johtavia ominaisuuksia.

Leave a comment