Piktogrammi

Piktogrammi

Piktogrammi merkintä:

HI 3 =
kuumuuden eristävyys on mitattu hiekkahaudetestillä. Jalkine asetetaan +
250 °C metallilevyn päälle ja upotetaan sitä ympäröivään hiekkaan. 10
min jälkeen jalkineen sisälämpötila on alle +42 °C. 40 min testauksen
jälkeen jalkine täyttää standardin asettamat vaatimukset jalkineen
kunnon osalta

C I = Pohjarakenteen
kylmyydeneristävyys: Jalkine asetetaan -17 °C eristettyyn laatikkoon. 30
min testauksen jälkeen lämpötilan aleneman jalkineen sisällä on oltava
alle 10°C.

SRC = Jalkineen pohjan pitävyys on
testattu standardin EN ISO 20344:2004/A1:2007 mukaisesti ja se täyttää
standardin vaatimukset keraamisella alustalla
natriumlauryylisulfaatti-liuos (SLS) väliaineena sekä te-räsalustalla
glyseroli väliaineena.

F2A = Jalkine tyyppi 2:
Jalkine soveltuu palopelastukseen, palon sammuttamiseen ja omaisuuden
suojeluun rakennuksissa, suljetuissa rakenteissa, ajoneuvoissa,
laivoilla tai vastaavissa palo- tai pelastustilanteissa. Jalkine täyttää
tämän jalkinetyypin yleiset vaatimukset ja antistaattisten
ominaisuuksien vaatimukset.

EN 15090: 2012 = Jalkine täyttää kyseisen palomiesjalkine standardin.

CE 0403 = CE merkinnän on myöntänyt Työterveyslaitos. 

palomieslogo_2014.jpg

Leave a comment