Tuotteet

Tuotteet

Tuotteet

LAJA PRO® – TINKIMÄTÖNTÄ LAATUA

LAJA PRO® -ammattijalkineet on suunniteltu nykyaikasen työympäristön vaatimuksiin. LAJA PRO® -ammattijalkine
on työkykyä ylläpitävä ja turvallinen. Jalkineet tukevat työssä jaksamista,
työturvallisuutta sekä jalkojen ja selän hyvinvointia vaativissakin
tehtävissä. Kengissä käytetyt materiaalit ja ratkaisut ovat
kansainvälisten työjalkinestandardien mukaisia. Jalkineissa on CE
-merkintä.

Finn Footwear Oy tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden panostaa henkilöstön työterveyteen, työturvallisuuteen ja työssäjaksamiseen.

Kun jalat ovat työnteon kantava voima, jalkineen tehtävänä on minimoida rasitukset pitkienkin työpäivien ajan. Jokainen LAJA PRO® 
-jalkineen tekninen ominaisuus ja yksityiskohta on kehitetty
palvelemaan työelämän laatua, niin kuin laatutuotteen tuleekin. Laja
-työterveysjalkineita on valmistettu jo vuodesta 1979. Käyttämällä
oikein suunniteltuja työjalkineita, voimme helpottaa työpäivän aikana
tukielimiin kohdistuvaa rasitusta. Oikein valitut jalkineet auttavat
jaksamaan koko työpäivän ajan. LAJA PRO® – ammattijalkineista tekee todella turvallisen sen tarkkaan suunniteltu pohjarakenne.

Pitävä pohja:
LAJA PRO®

ammattijalkineissa on taipuisa ja kulutusta kestävä suoravalettu
polyuretaanipohja. Polyuretaani soveltuu erinomaisesti työjalkineiden
pohjamateriaaliksi. Erityisesti sen kitkaominaisuus parantaa pitoa ja
pohjan materiaali on päkiälle ja kantapäälle kohdistuvia iskuja
vaimentava.  Muita etuja ovat mm. sen keveys, hyvä kylmäneristys sekä
useiden öljyjen ja liuottimien kesto. Ulkopohjan kuvioinnilla ehkäistään
myös liukastumisia. Mallistossa on myös jalkineita, joissa on
nitriilikumista valmistettu erityinen kitkaa parantava kulutuspinta tai
polyuretaaniin upotettuja tpu: sta valmistettuja kitkainserttejä.
Pohjien pitävyydet on testattu ja hyväksytty työjalkinestandardien
mukaisesti. Pohjan sisään valettu kiertojäykkyystuki vähentää
jalkaterään kohdistuvaa rasitusta ja tekee jalkineesta tukevan.

Kestävä päällinen:
Päälliset on valmistettu
helppohoitoisista materiaaleista. Materiaaleina on käytetty pintanahkaa,
nupukkia, haljasta, PU- pinnoitettua nahkaa, mikrokuitua ja tekstiiliä
riippuen työpaikan vaatimuksista. Kaikki materiaalit ovat kestäviä,
helppohoitoisia ja hygieenisiä sekä sietävät yleisimpiä kemikaaleja.
Käytetyt materiaalit ovat hyväksyttyjä työjalkinestandardin mukaisesti.
Suoravalettu pohja pysyy tulevasti päällisessä kiinni, koska irtoavia
liimauksia ei ole.

Laja-jalkineissa on erittäin kevyet ja
hengittävät, konepesun kestävät (+40°C pesulämpötilassa
pyykinpesukoneessa) mikrokuitumateriaalit. Jalkineen pestävyys lisää
sekä työpaikan että henkilökohtaista hygieniaa. Jalkineita valmistetaan
eri varvassuojusvaihtoehdoilla (teräs, alumiini, komposiitti ja abs-
muovi).  Jalkineita on saatavana myös pudastiloihin ja puhtaan tuotannon
tiloihin tarkoitetuista materiaaleista.

Hengittävä vuori:
Kaikki
jalkineet on vuoritettu venymistä ehkäisevällä, kulutusta kestävällä ja
hengittävällä tekstiilivuorella. Vuori hengittää hyvin ja pidentää
jalkineen käyttöikää.

Pohjallinen:
Kaikissa jalkineissa on irrotettava ja
pestävä vaihtopohjallinen, jonka voi tarvittaessa vaihtaa uuteen.
Pohjallinen kestää useita pesuja ja näin pitää jalkineen puolestaan
hygieenisenä. 

 

LAJA PRO® ESD – LUOTETTAVUUTTA JA TURVALLISUUTTA

Staattinen sähkö aiheuttaa nykypäivänä yhä enemmän ongelmia useilla
eri teollisuuden aloilla. Työtä tekevän henkilön keho varautuu helposti
staattisella sähköllä. Staattisen sähkön varaus siirtyy kappaleesta
toiseen koskemalla tai indusoitumalla. Varauksen hallitsematon
purkautuminen vioittaa elektroniikan komponentteja tai jopa aiheuttaa
palo- ja räjähdysvaaran sille suotuisissa olosuhteissa. Yksi
tärkeimmistä menetelmistä hallita ihmisestä purkautuvia staattisen
sähkön varauksia on ”maadoittaa” ihminen ESD- jalkineilla lattiaan. ESD-
jalkineet vaativat aina toimiakseen puolijohtavan lattian, jotta kehoon
syntynyt staattisen sähkön varaus purkautuu hallitusti.

esd_kuva.jpg

ESD- jalkineiden tärkein tehtävä on purkaa henkilöön
syntynyt staattisen sähkön varaus lattian kautta luotettavasti ja
turvallisesti kaikissa olosuhteissa.

LAJA PRO® ESD– jalkineita on valmistettu vuodesta 1985. Jo 25 vuoden ajan ovat LAJA PRO® ESD
-jalkineet luotettavuudellaan palvelleet satoja tuhansia käyttäjiä
ympäri maailman ja taanneet miljoonien komponenttien toimivuuden. LAJA PRO® ESD
-jalkineiden menestyksen avaimina ovat pitkäjänteinen  tuotekehitys,
tarkka materiaalinhallinta ja 100% laaduntarkastus. Pohjamateriaalin
erinomaiset johtavuusominaisuudet pysyvät erittäin alhaisissakin
ilmankosteuksissa eri tyyppisillä lattioilla. Pohja on valmistettu
homogeenisesta, puolijohtavasta polyuretaanista. Jalkineen tasainen
johtavuus varmistaa jatkuvan kontaktin ”maahan”. Jalkineiden johtavuus
säilyy muuttumattomana koko jalkineiden käyttöiän, eikä pohjan kuluminen
heikennä johtavuusominaisuuksia.

Lattian ja jalkineen systeemiresistanssin tulee olla 750kW– 35MΩ

LAJA PRO® ESD

EPA- alueelle mentäessä
jalkine testataan usein mittarilla, jossa lattian päällä on maadoitettu
metallilevy. Mittaustapa kertoo ainoastaan jalkineen resistanssin, mutta
ei käytössä olevaa lattian resistanssia. Tällä tavalla mitattuna
lattian resistanssin osuus staattisen sähkön purkauksessa jää
huomioimatta. Siksi käyttäjien tulisikin tietää omien lattioidensa
toimivuudet käyttämillään jalkineilla ja testata systeemiresistanssi
työpisteittäin. Lisäksi resistanssimittarit tulisi säätää vastaamaan
oman EPA- alueen systeemiresistanssin vaatimuksia.

LAJA PRO® ESD -jalkineiden
resistanssi on mahdollisimman alhainen (tyypillisesti n. 1-3MΩ RH 12%,
23°C), jotta lattian ja jalkineen systeemiresistanssi jää varmasti alle
35MΩ.

Koska komponenttien koot pienenevät jatkuvasti, tulevat ne yhä herkemmiksi staattisen sähkön purkauksille. LAJA PRO® ESD
-jalkineet takaavat sen, että varaus pysyy jatkuvasti lähellä 0V.
Systeemiresistanssin tulee alimmillaan olla 750kW (systeemiresistanssi
rajaa virran kulkua sydämen läpi sähköiskun sattuessa).

LAJA PRO® ESD – jalkineet toimivat
luotettavasti myös alhaisissa ilmankosteuksissa. Jalkineen pienen
resistanssiarvon lisäksi alhaiseen yhdistelmäresistanssiarvoon vaikuttaa
myös lattian ja jalkineen välinen kontakti. Eri jalkineiden ja
lattioiden systeemiresistanssit on testattu SP: llä (Sveriges
Provnings-och Forskningsinstitut, accredited testlaboratory in Sweden).

LAJA PRO® ESD
– jalkineet on sertifioinut ulkopuolinen puolueeton testauslaitos.
Systeemiresistanssin vaatimus tiukentaa myös ESD- jalkineen sallittuja
raja-arvoja. Etenkin tiloissa, joissa lattia purkaa varauksia heikosti,
voidaan lattian ja jalkineen yhteistoimivuutta parantaa oleellisesti
oikealla ESD- jalkinevalinnalla. Matalan resistanssiarvon omaavat LAJA PRO® ESD – jalkineet toimivat myös heikommin varauksia purkavilla lattiapinnoilla.

ESD- jalkineet ovat osa tuottavuutta ja laatujärjestelmää

LAJA PRO® ESD
– jalkineiden toimivuuden kannalta on tärkeää, että jalkineen pohjiin
ei kerry eristävää kerrosta kuten likaa, joka huonontaa kontaktia
jalkineen ja lattian välillä. Pohjalliset tulisi pestä säännöllisin
väliajoin ja tarvittaessa vaihtaa uusiin. Käytettäessä muita pohjallisia
kuin jalkineeseen kuuluvat, tulee varmistua, että ne täyttävät myös
ESD- vaatimukset. Myös liian paksut sukat voivat aiheuttaa jalkineen ja
jalan välille eristävän kerroksen.

Toimiva ESD- järjestelmä
parantaa tuottavuutta, laatua ja turvallisuutta. ESD- järjestelmä on
juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki on. Oikealla kenkävalinnalla
voidaan siis varmistaa, ettei henkilöstö aiheuta komponenttien
rikkoutumista tai vikaantumista tuotannon eri vaiheissa.
Systeemiresistanssi ja jalkineiden sekä eri lattiamateriaalien toimivuus
tulisi tarkastaa säännöllisesti.

LAJA PRO®    –   AMMATTIJALKINEIDEN AATELIA

Leave a comment